ZUŠ Melodie

Hlavní stránka horice Soukromá ZUŠ Melodie získala ocenění "Vyjímečný růst firmy"

SOUKROMÁ ZUŠ MELODIE ZÍSKALA OCENĚNÍ „VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY“

Zakladatelské společnosti Mazars a Agentura Helas počtvrté udělily ceny vítězkám soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK pořádané pro majitelky společností. Podnikatelky byly hodnoceny v kategoriích „Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí", „Cena GE Money Bank - Výjimečná podnikatelka" a „Výjimečný růst firmy" pod patronací MasterCard. Účastníkem soutěže může být pouze žena, která je stoprocentní majitelkou společnosti a jejíž společnost byla založena nejpozději k 1. lednu 2007. Do soutěže byly podnikatelky nominovány na základě finanční analýzy zpracované odborným garantem, specialistou na rating a scoring firem, CCB-Czech Credit Bureau, a. s. Analýza vychází z veřejně dostupných údajů všech společností v České republice (s počtem zaměstnanců více než 10 osob). V letošním roce odpovídalo kritériím soutěže 9894 potenciálních kandidátek. Z nich bylo vybráno 196 semifinalistek, z nich vzešlo postupně 34 finalistek.

Hodnocení registrovaných finalistek probíhalo ve dvou rovinách. První bylo s vahou 70 procent ekonomické a vycházelo z finančních ukazatelů společnosti CCB - Czech Credit Bureau a jejich porovnáním s průměrem v daném oboru. Druhou rovinou s 30procentní vahou bylo hodnocení společenského přínosu od poroty.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

V rámci soutěže byly uděleny ceny v těchto kategoriích: 1) Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí - Udělují se ceny za první až třetí místo. Soutěžící kategorie jsou následující tři: Malé společnosti (10 - 24 zaměstnanců); Střední společnosti (25 - 99 zaměstnanců); Velké společnosti (100 a více zaměstnanců). 2) Cena GE Money Bank - výjimečná podnikatelka - Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, její vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. 3) Výjimečný růst firmy - Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je hlavní partner, společnost MasterCard.

V kategorii Výjimečný růst firmy pod patronací MasterCard zvítězila Základní umělecká škola Melodie, s.r.o., Hořice, jejíž zřizovatelkou, jednatelkou a ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Tisková konference a slavnostní předávání cen proběhlo 1. listopadu 2011 v Kongresovém paláci v Praze. Večerem provázel pan Tomáš Hanák.

Základní umělecká škola Melodie, s. r. o. byla založena v roce 1995 a má sídlo v Hořicích v Podkrkonoší, v Komenského ulici a postupně se rozrostla do dalších obcí: Miletína, Lázní Bělohrad, Pecky a Nechanic. Škola je od svého vzniku zařazena MŠMT ČR do sítě škol. V současné době ve škole pracuje 18 zaměstnanců, z toho 16 pedagogických pracovníků, kteří učí necelých 400 žáků ve 4 uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Za dobu svého trvání získali žáci školy řadu předních umístění v okresních i krajských kolech v různých soutěžích. Velice úspěšné bylo např. v loňském školním roce taneční představení s názvem „Cesta kolem světa", které zhlédlo v šesti představeních cca 800 diváků. Žáci i učitelé vystupují na koncertech, přehlídkách, pořádají vystoupení např. v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, při rozsvícení vánočních stromů na náměstích, adventních jarmarcích, výstavách atd. Za školní rok je uspořádáno cca 40 větších či menších akcí. Žáci mají stoprocentní úspěšnost při přijímání na střední a vysoké školy s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Velice si cením práce všech zaměstnanců školy, bez kterých by škola tak významné ocenění nikdy nezískala.

Děkuji všem rodičům za důvěru, se kterou svěřují své děti do rukou našich pedagogů.

Vlasta Jahelková, ředitela školyFOTOGALERIE KE SHLÉDNUTÍ
omluvit zaka
SÍDLO ŠKOLY
horice
POBOČKY
bila tremesna lazne belohrad miletin nechanice nova paka ostromer pecka

Sídlo Školy:
Komenského 334, 508 01 Hořice

Tel./fax:
493 623 710

kontakty na vedení školy:
tel.: 603 555 688
e-mail: vlasta.jahelkova@seznam.cz

kontakty na kancelář:
tel.: 731 460 103
e-mail: zusmelodie.jahelkova@tiscali.cz

Skype:
zus.melodie

Datová schránka:
3zztds4

ČÚ.: 1161273389/0800

IČO: 25265849


facebook


Školní YouTube kanál:

SOUKROMÁ ZUŠ MELODIE ZÍSKALA OCENĚNÍ „VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY“